(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Statistics

0Best Friend(s)
No content yet
0Check-in(s)
No content yet
3Most Used Filter(s)
  • Normal
  • Hefe
  • Juno

Türk Kağanlığı-Türkoloji turkkaganligi turkkaganligi Posts

turkkaganligi. Tengri tengri bolganta
Tengri kömkök bolganta
Tengiz asra kelgente
Ten

Tengri tengri bolganta Tengri kömkök bolganta Tengiz asra kelgente Tengiz keng yadılganta Teringde balçık ermiş Teringde toprak ermiş Tengiz tüpi tüz ermiş Şifreyi çözen Ulu Han Ata Bitiği'ni bulur... Türkoloji'ye gönül veren herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap. Türk'ün Kayıp Kitabı Ulu Han Ata -Roman- #ahmetbicanercilasun #uluhanatabitiği #türkünkayıpkitabı #tengri #türük

Share 44 0
turkkaganligi. Bir dağın tepesine kartal da çıkar, yılan da çıkar. Zaman zaman büyük

Bir dağın tepesine kartal da çıkar, yılan da çıkar. Zaman zaman büyük ruhlu insanlar da yükselir, dalkavuklar da… Fakat er kişiler her zaman ve daima birinci yolu seçmişlerdir. Hüseyin Nihal Atsız/Hesap Böyle Verilir #atsız #hüseyinnihalatsız

Share 53 0
turkkaganligi. DEDE KORKUT'UN ÜÇÜNCÜ EL YAZMASI:TÜRKMEN SAHRA NÜSHASI/YUSUF AZMUN

13

DEDE KORKUT'UN ÜÇÜNCÜ EL YAZMASI:TÜRKMEN SAHRA NÜSHASI/YUSUF AZMUN 13. Hikaye: Salur Kazan’ın Aras Suyı ile Kars Kal‘asını Alması 14. Hikaye : Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi Nüshayı bulan : Veli Muhammed Hoca #dedekorkut #türkmensahranüshası #yusufazmun #salurkazan #karskalesi #yedibaşlıejderha #velimuhammedhoca

Share 48 0
turkkaganligi. Türkçülük bir siyasi parti değildir.
(Ziya Gökalp)

3 Mayıs Türkçüler

Türkçülük bir siyasi parti değildir. (Ziya Gökalp) 3 Mayıs Türkçüler Günü kutlu olsun. #üçmayıs #türkçü #türkçülük #ziyagökalp

Share 35 1
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
turkkaganligi. UYUK-ARJAN (Tuva) YAZITI

1. eş(i)m (u)rım (a)z(ı)şd(ı)m
2. (i)l(i)mg

UYUK-ARJAN (Tuva) YAZITI 1. eş(i)m (u)rım (a)z(ı)şd(ı)m 2. (i)l(i)mg(e) ind(i)m 3. (e)r (e)rd(e)m(i)m (e)b(i)m (o)ku 4. aç (a)d(i)g(i)n (e)r (e)rd(e)m(i)m akuz 5. (e)r (a)t(ı)m (a)k(ı)ş k(a)rt b(e)n ÇEVİRİ 1. Karım(dan ve) oğlum(dan) (karşılıklı olarak) ayrıldım. 2. Ülkeme geldim. 3. Erlik faziletim(den), evim(den) (ayrıldım) yazık. 4. Aç ayı (kabilesi) ile, erlik faziletim(den) (ayrıldım) yazık. 5. Erlik adım Akış. Kart'ım. Osman Fikri Serkaya makalesinin sonuç bölümünde şu açıklamayı yapar: "Benim metin çözümlememe göre Er adı (A)k(ı)ş olan kişi ülkesinden ayrılarak Aç (a)d(i)g kabilesine gitmiş, orada evlenmiş, ancak taşta yazılmayan bir sebepten ötürü karısını ve oğlunu orada bırakıp evini terkederek ülkesine geri gelmiş, dolayısıyla orada kazandığı "Erlik adı'nı da orada bırakmıştır. Bunun için üzgün olan (A)k(ı)ş ömrünün sonunda ülkesinde yalnız bir “yaşlı”dır." #osmanfikrisertkaya #uyukarjanyazıtı #tuva #tyva

Share 42 4
turkkaganligi. Buhara Cumhurbaşkanı ve Prof.Dr.Timur Kocaoğlu'nun babası olan Osman H

Buhara Cumhurbaşkanı ve Prof.Dr.Timur Kocaoğlu'nun babası olan Osman Hoca'nın Enver Paşa'nın şehadeti üzerine yazdığı ağıt: İNTİKAM AL İNTİKAM! Türk balası oruslardan köp sıkıldı, Er kırıldı, kız ezildi, yurt yıkıldı. Hamiyetlik Enver Paşa onu sorab, Kelib azadetmek üçün şehid boldı. İntikam Al İntikam! Vatan üçün bizimkiler can bereler, Millet üçün düşmanlardan öç alalar. Bugün Çingiz evlatları at oynatıb, Belde kılıç, omuzlarda beşatarlar. İntikam Al İntikam! Türkistandan oruslarnı haydab kovub, Sahibkiran Timur Bekni şadeteler. Balalarge mekteb açıb, talim berib, Uluğ Beknin tarihini yadeteler. İntikam Al İntikam! Türklük kanı tamırlarda bugün kaynar, Erte çıkıb Türkistanda bayrak açar. Bütün dünya sözimizge kulak salar, Herbir devlet kelib bizden elçi sorar. İntikam Al İntikam! O gün demek, Türk balası rahat turar, Barça millet necat tapıb, yüzü küler. Türk balası kutulmasa tinç oturmaz, Yer yüzide tanılmasa uruş turmaz. İntikam Al İntikam! Osman Hoca (Kocaoğlu), Buhara Cumhurbaşkanı 4 Ağustos 1922, Kabil, Afganistan #timurkocaoğlu #osmanhoca #buharacumhuriyeti #turkistan #enverpaşa

Share 49 1
turkkaganligi. Prof.Dr.Osman Fikri Sertkaya şöyle bir anısını aktarıyor :

Nihal Atsı

Prof.Dr.Osman Fikri Sertkaya şöyle bir anısını aktarıyor : Nihal Atsız 69 yaşında iken sevenleri 70. doğum yıldönümünde yayımlanmak üzere bir armağan kitabını hazırlamayı planlanmış ve Doç. Dr. Mustafa Kafalı tarafından da ilgili kişilere mektup yazılarak makaleler ısmarlanmıştı. Nihal Atsız’ın hayatını ve eserlerini hazırlama görevi de bana verildi. Ben bu konuda onun iznini almak üzere 25 Kasım 1974 Çarşamba günü meslekdaşım Ahmet Bican Ercilasun ile birlikte Atsız’ın evine gittim. Kapısını çaldık. Kendisi açtı. Ahmet Bican’ı görünce sevindi, ancak beni çıkaramadı. Ahmet Bican’a “arkadaşın kim?” mealinde bir işaret yapınca, Ahmet de “Hocam bizim Osman Sertkaya” dedi. Bunun üzerine Atsız Bey “Osman Bey! Siz Orta Doğu gazetesinde yayımlanan “Göktürk İmparatorluğu” adlı yazılarınızda Boyla Baga Tarkan’ın Bilge Tonyukuk’un unvanı olduğunu söylüyorsunuz. Ben ise Bozkurtlar Diriliyor adlı romanımda Bilge Tonyukuk ile Boyla Baga Tarkan'ı iki ayrı kişi olarak yazmıştım. Şimdi ne yapacağız?” dedi. Ahmet Bican da “Efendim. Tarih ayrıdır, roman ayrıdır. Romanda öyle yazılmış bir kere. Düzeltmek olmaz” dedi[1]. Muharrem Ergin'in Orhun Abideleri adlı eserinde, Tonyukuk'un ünvanı "Bilge Tonyukuk Boyla Baga Tarkan" şeklinde geçer[2]. [1] Osman Fikri Sertkaya, Kür Şad Adının Etimolojisi veya Türk Tarihinde Kür Şad Adlı Bir Kişi Var Mıdır? [2] Bilge Tonyukuk Abidesi, Birinci Taş, Batı Yüzü, Altıncı Satır #tonyukuk #atsız #ahmetbicanercilasun #osmanfikrisertkaya #bilgetonyukuk

Share 42 0
turkkaganligi. Dede Korkut kitabında geçen \"Deli Dumrul Hikayesi\" ile Borçalı'daki Ka

Dede Korkut kitabında geçen "Deli Dumrul Hikayesi" ile Borçalı'daki Karapapak-Terekeme Türklerince bilinen "Genç ile Azrail Hikayesi" nin ilginç benzerliği 1.Deli Dumrul ile Azrail Hikayesi: Azrail bir yiğidin canını alır. Buna çok sinirlenen Deli Dumrul Azrail'e haddini bildireceğini söyler. Bunun üzerine Tanrı, Deli Dumrul'un deli dolu sözlerine çok kızarak Azrail'i Deli Dumrul'un evine gönderir. Başlarda atıp tutan Dumrul, Azrail görünce ettiğinden pişmanlık duyar, bağışlamasını ister.Tanrı'da Deli Dumrul’a, kendi canı yerine bir başka canı Azrail’e teslim ederse kendisini bağışlayabileceğini bildirir. Deli Dumrul önce babasına, sonra anasına yalvarır. İkisi de oğullarının yerine canlarını vermeye razı olmazlar. Deli Dumrul son çare olarak karısının yanına gelir. Karısı onun için canını vermeye razı gelir. Bunun üzerine Tanrı, Dumrul ile karısını bağışlar, onların ömürlerini uzatır, Dumrul'un anne ve babasının ise canını alır.(1) 2. Borçalıdaki Azrail ile Genç hikayesi: Yaşlı anne baba çocuklarını evlendirmek isterler. Evlenecek genç, babasının tavsiyesi üzerine ekmeğin büyük parçasını başkalarına verip küçük parçasını kendi alan biriyle yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında, yol arkadaşının bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi iyi ettiğini görünce yol arkadaşının Azrail olduğunu anlar. Fırsatını bulan Genç Azrail’in atına binip kaçar. Azrail ona “Senin canını düğün günü, gerdeğe gireceğin an alacağım” der. Genç kırk yaşına kadar evlenmez. Kırk yaşı bitince evlenmeye karar verir. O gerdeğe girmeye hazırlanırken Azrail gelir. Durumdan haberdar olan gencin annesi Azrail’e “Oğluma dokunma; benim canımı al” der. Ancak anne, Azrail’in muamelesine dayanamayıp “Beni bırak; kimin için geldiysen onun canını al” der. Gencin babası da aynı şekilde davranır. Bunun üzerine gerdek odasından çıkan gelin Azrail’e “En iyisi benim canımı al; kocamı bağışla” der. Azrail de onlara acıyıp yaşayacakları ömürden fazlasını verir.(2) Bu benzerlik Dede Korkut Kitabı’ndaki boylarla ilgili bazı metinlerin, Borçalı bölgesinden derlendiğini göstermektedir. (1)Kitabı Dede Korkut (2)Karapapak Türk Mitolojisinin Yapısı Üzerine Araştırmalar, Valeh Hacılar #borçalı #terekeme #karapapak

Share 52 0
turkkaganligi. İran, Türk dünyasının düğümüdür. Bu düğüm çözüldüğü an, Türk dünyasını

İran, Türk dünyasının düğümüdür. Bu düğüm çözüldüğü an, Türk dünyasının birleşmesini engelleyen en büyük mani ortadan kalkmış olacaktır. Ahmet Bican Ercilasun/Türk Dünyası Üzerine İncelemeler #ahmetbicanercilasun #türkdünyası #güneyazerbaycan #azerbaycan #borçalı #ahıska #kerkük #musul #türkmeneli #bütövazərbaycan #iran #türkiye

Share 90 7
turkkaganligi. Türkistan eki dünye esigi goy
Türkistan er Türiktin besigi goy
Tamaşa

Türkistan eki dünye esigi goy Türkistan er Türiktin besigi goy Tamaşa Türkistanday jerde tuvğan Türiktin Tenri bergen nesibi goy Türkistan iki dünya eşiğidir Türkistan er Türk'ün beşiğidir Muhteşem, Türkistan gibi yerde doğmak Türk'e Tanrı'nın verdiği nasibidir Mağcan Cumabayulı #магжанжумабаев #türkistan #turkistan #turkstan #kazakistan #kazakstan #özbekistan #uzbekstan #kırgızistan #kirgizstan #türkmenistan #karakalpakistan #doğutürkistan #sharkitürkistan #туркестан #Казакстан #Киргизстан #Узбекистан #туркменистан #каракалпакстан #تۈركىستان

Share 48 2
turkkaganligi. Tebekov Valery Gerasimov
(ВАЛЕРИЯ ТЕБЕКОВА)

Altay Türkü sanatçı

#alt

Tebekov Valery Gerasimov (ВАЛЕРИЯ ТЕБЕКОВА) Altay Türkü sanatçı #altai #altaytürkleri #türkresmi #алтаи

Share 49 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
turkkaganligi. Yakut Türklerinin ünlü ressamı Timofei Stephanov.

1.Resim: Bir başka

Yakut Türklerinin ünlü ressamı Timofei Stephanov. 1.Resim: Bir başka dünyaya geçiş 2.Resim: Uçuş #timofeistephanov #yakuttürkleri #sakha #sakhasire #yakutistan #kam #şaman #şamanizm #сакха

Share 71 0
turkkaganligi. Her davul şamanın ölümünden sonra ormana götürülüp parçalanır ve bir a

Her davul şamanın ölümünden sonra ormana götürülüp parçalanır ve bir ağacın dalına asılır; şamanın ölüsü de bu ağacın yanına gömülür.Şamanın defni esnasında hususi ayin ve merasim yapılmaz, ilahiler de okunmaz.Şamanlar, mümkün olduğu kadar, obadan ve yollardan uzak bir tepeye hayvan sürülerinin yaklaşamayacağı yere defnedilir. Abdülkadir İnan/Tarihte ve Bugün Şamanizm, Metaryaller ve Araştırmalar (2000 : 95) Tablo:dedehankulturevi.com #şaman #kam #kamdavulu #tüngür #baksı #börü #bürküt

Share 81 0
turkkaganligi. ERLİKOSAURUS ANDREWSİ

Erlik‘in öyküsü paleoantolog Bayshin Tsav’a 
il

ERLİKOSAURUS ANDREWSİ Erlik‘in öyküsü paleoantolog Bayshin Tsav’a ilham vermiştir. Bayshin Tsav’ın 1972 yılında Sovyet-Moğol seferi sırasında Moğolistan’ın Ömnögovi Aymag bölgesinde bulduğu bir kafatası ve bazı post-kranial parçalar buldu. Bunun doksan milyon yıl önce yaşamış bir dinozorun keşfi olduğunu anladı. Altangereliyn Perle tarafından tanımlanan dinozora adını gezileri sırasında Moğol kültürü ve mitolojisinden etkilenen, yerin altında Erlik’in yaşadığını söyleyen yerli halktan etkilenen paleontolog Roy Chapman Andrewsi tarafından Erlikosaurus Andrewsi şeklinde adlandırılmıştır. TÜRK MİTOLOJİSİNDE KÖTÜLÜK TANRISI ERLİK’İN İNANIŞTAKİ YERİ, TASVİRİ VE KÖKENİ Ramazan Volkan Çoban #erlik #erlikhan #yerlikhan #erlikosaurus

Share 47 0
turkkaganligi. Tebekov Valery Gerasimov
(ВАЛЕРИЯ ТЕБЕКОВА)

Altay Türkü sanatçı

#alt

Tebekov Valery Gerasimov (ВАЛЕРИЯ ТЕБЕКОВА) Altay Türkü sanatçı #altai #altay #altaytürkleri #türkresmi #алтаи

Share 48 0
turkkaganligi. KAŞGARLI MAHMUT'UN ESKİ TÜRK DİNİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ : “Yere batası kâ

KAŞGARLI MAHMUT'UN ESKİ TÜRK DİNİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ : “Yere batası kâfirler göğe Tengri derler. Yine bu adamlar büyük bir dağ büyük bir ağaç gibi gözlerine ulu görünen her şeye “Tengri” derler. Bu yüzden bu gibi şeylere yükünürler (secde ederler).Yine bunlar bilgin kimseye Tengrigen derler.Bunların sapıklıklarından Tanrı'ya sığınırız." Bunlara karşın aynı Kaşgarlı Mahmut, Umay Ana hakkında şu ifadeyi kullanır: "Umayka tapınsa ogul bolur" yani Umaya tapınanın oğlu(çocuğu) olur. #tengri #tengricilik #umayana #kaşgarlımahmut #divanilügatittürk #umay #divanılügatittürk

Share 55 1
turkkaganligi. ALİ ŞİR NEVAİ VE TÜRKÇE \"Türkçe'nin derinliklerine dalınca on sekiz bi

ALİ ŞİR NEVAİ VE TÜRKÇE "Türkçe'nin derinliklerine dalınca on sekiz bin alemden daha yüksek bir alem göründü." "Türkün bilgisiz ve zavallı gençleri güzel sanarak, Farsça şiirler söylemeğe özeniyorlar. İyi ve etraflı düşünseler, Türkçede bu kadar genişlikler, incelikler, derinlikler ve zenginlikler dururken, bu dilde şiir söylemenin ve sanat göstermenin daha kolay, şiirlerinin daha beğenilir olacağını anlarlar." “Şöyle bilinir ki, Türk Fars’tan daha keskin zekalı, daha anlayışlı, daha saf, daha pek yaratılışlıdır. Fars ise ilimde ve gayret sarfıyla elde edilen bir anlayışta daha olgun ve derin görünüyor. Bu hal Türklerin doğru, dürüst, temiz niyetinden, Farsların da fen ve hikmetinden belli oluyor... Ve lakin, Türk ve Fars dilleri arasındaki kusursuzluk veya noksanlık bakımından çok büyük farklar vardır. Söz ve ibarede, kelimelerin anlam ve kavramında, Türk Fars’tan üstündür. Türkün öz dilinde öyle incelikler, güzellikler, sanatlar vardır ki inşallah yeri gelince gösterilecektir.” MUHAKEMETÜL LUGATEYN #alisirnevai #alişirnevai #muhakemetüllugateyn #muhakemetullugateyn #türkçe #çağataytürkçesi #türkdili

Share 52 0