#turkishrp

PostsShare

's post. ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ağlarsam duyar mısın, çığlıklarımı? yakarışlarımda dokunabilir misin, gözyaşlarıma? ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ #turkishrp #turkishrphere

Share140
uriahope. ╰ᴷᵘʳᵍᵘ╮

Kamera kaydını izleyeli tam iki gün oluyor ve kendimi merkezd

╰ᴷᵘʳᵍᵘ╮ Kamera kaydını izleyeli tam iki gün oluyor ve kendimi merkezden atıp eve gidemiyordum. Sanki tehdit altında gibi hissediyorum. Sanki sıra bendeymiş gibi hissediyorum. Korkuyorum. Kahve ve not defterimi yanımdan ayırmıyor aklımı dağıtacak herhangi bir vaka var mı diye de memurları rahatsız ediyordum. Benden bıkmışlardı ve artık eve gitmemi söylüyorlardı. Yakın arkadaşım Minhyuk bana destek olup artık eve gitmemi söylüyordu. Onu dinleyip eve gidecektim ama aniden bastıran yağmur ile olduğum yerde durdum. Şemsiyem yoktu ki. İç çekip yoluma devam etmem gerekiyordu belki birazdan dinerdi kim bilir. Taşları tekmeleyerek yürüdüğüm yolda benden başkaları da vardı ama hepsinin neredeyse şemsiyesi vardı, benim yoktu. Evimin olduğu yola saptığımda bu sokakta kimsenin olmadığını farkettim fazla ilginçti ve ürkütücü. Ellerimi cebime koyup hızlıca yürümeye başladığım vakit arkamdan ayak seslerini duymuştum. Fazla yavaş yürüyordu lakin ses fazla çıkıyordu. Ürkmüştüm. Sokakta sadece ben ve o vardık sanırım aklımı düşünerek yediğim içindi. Sessizce kendimi kandırmaya çalıştım. "Yine abuk sabuk düşünmemden hayalden sesler duyuyorum." demiştim ve arkamdan hiç duymadığım bir dilde birkaç cümle duymuştum ne dediğini bilmiyorum ama beni yine bayıltmıştı. "Οι ήχοι που ακούτε είναι πραγματικοί και αδιανόητοι." ﹏ #turkishrp #turkrp #turkrphere #turkishrphere

Share331
sailorxbyun. Ve minik papatya,
selam veriyorum sana.
Öpücükler konduruyorum saçları

Ve minik papatya, selam veriyorum sana. Öpücükler konduruyorum saçlarının arasına. Gülümsüyorsun. “Bu bir rüyâ mı?” diyorsun. Kim bilir? Belki gerçek, Belki gördüğümüz en güzel rüya. Hiç uyanmamak adına, -Papatyama.

Share161
alchmist_. Ne yapıyoruz?,Herayı sorgulamıyoruz???????@£÷€×*
#turkishrphere #turki

Ne yapıyoruz?,Herayı sorgulamı[email protected]£÷€×* #turkishrphere #turkishrp #openrp

Share222
petrichhorr. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ — bir şeyler oldu, bir şeyler o kadar hızlı olup bitti ki, kendime geç kaldım. hiç bilmediğim bir evin kapısından girdim, sanki benim evimmiş gibi her yerini parmaklarım parçalayıncaya kadar temizledim. eşyaları yerleştirdim, insanları dört kişilik bir masa etrafına oturttum. yedik, içtik, ağladık, güldük. bazen dans ettik, bazen hiç konuşmadık. ben bazen saatlerce konuştum. o zamanlar hiç susmayacağımı zannediyordum fakat birden duruldum. bulaşıklar birikti, bardaklar kırıldı, masalar tozlandı, hiç kimse umursamadı. ben de umursamadım. herkes odasına çekildi, o gün burası benim evim değil dedim, içimde yükselen kendi sesime kırıldım, parçalarım dışarıya döküldü. arkama bakmadan demeyeceğim, arkama baka baka geldiğim gibi gittim. biraz yürüdüm, biraz koştum, sonra durdum. sessizlik beni kurtarır sandım, sakinleştim. sakinlik daha çok delirtiyormuş. o kadar kalabalıktım ki bunu bile unutmuşum. kafa sallayarak her şeyi kabullendim. kendi kendime girdiğim savaşı kazandım. evet kaybettim. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #turkrp, #turkishrp, #turkrphere ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Share970
alchmist_. i need a sleep
#turkishrphere #turkishrp #openrp
Share270
justdrogo. 📱;; \"Aşk ne ünvan tanır ne zenginlik. Bir kraliçeyle kralı oynayan bi

📱;; "Aşk ne ünvan tanır ne zenginlik. Bir kraliçeyle kralı oynayan bir soytarı arasında da alevlenebilir. Her aşk kendi içinde değerlenir çünkü reddedilen aşk, Tanrı’dan aldığımız ruhu köreltir."

Share692
ifserenity. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ama unutmak için ne kadar çabalarsam çabal

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ama unutmak için ne kadar çabalarsam çabalayayım, yüreğimin ta derinliklerinde kenar çizgileri belirsiz bir boşluk öylece duruyordu. zamanla o boşluk daha belirgin ve daha saf bir biçim almaya başladı. bu şeklin üzerine sözcükler kondurabilirdim, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ölüm yaşamın karşıtı olarak değil, parçası olarak vardır.

Share454
ber1lin. Anlatmaya gerek yok. :d
⠀
⠀
#turkishrp #turkishrphere #turkishrp

Anlatmaya gerek yok. :d ⠀ ⠀ #turkishrp #turkishrphere #turkishrp

Share20
sounw3ll. tired.

tired.

Share305
woodstakeru. Hayat, ölümün sevgilisidir.

Hayat, ölümün sevgilisidir.

Share71

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Geceleyin havadaki ay gibi ışığın. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #turkishrphere #turkishrp] ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Share323
just.jjk.

.................

Share381
just.jjk. Fuck boy

Fuck boy

Share444
just.jjk.

.................

Share302
justdrogo. 📱;; \"Düşüncelerimi anlatan kelimelerin gitgide anlamsızlaştığını fark

📱;; "Düşüncelerimi anlatan kelimelerin gitgide anlamsızlaştığını fark ettim."

Share553
justdrogo. 📱;; ”Beynime bir silah daya ve duvarları beynimle boya.\"

📱;; ”Beynime bir silah daya ve duvarları beynimle boya."

Share624
aleron_preruet. Okuyun ve memur olun.

Okuyun ve memur olun.

Share264
vakashiuon. kurgu yazana kadar bu video kalsın #turkishrp #turkisrphere

kurgu yazana kadar bu video kalsın #turkishrp #turkisrphere

Share70
sunvalentinaa. VΩ

Share311

—;;🏹 ⠀ ⠀ i'm so sick of this fake love. ⠀ ⠀

Share1512
shua_hng. I'd rather lose my self in the fantasy
.
.
.
.
.
.
#seventeenrp #turki

I'd rather lose my self in the fantasy . . . . . . #seventeenrp #turkishrp

Share60
shua_hng. I'm sorry
.
.
.
.
.
#seventeenrp #turkishrp

I'm sorry . . . . . #seventeenrp #turkishrp

Share40
shua_hng. Help me
.
.
.
.
.
#seventeenrp #turkishrp

Help me . . . . . #seventeenrp #turkishrp

Share40