(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dünyaca ünlü Türkoloğumuz, Sayın Profesör Ahmet Bican Ercilasun Hocamızın diş tedavilerine devam ediyoruz... #dentumıtkoy

Share 220 2

... Haniye erenler Dünya benim diyenler Ecel aldı yer gizledi Bu dünya kimlere kaldı Gelimli gidimli dünya En sonucu ölümlü dünya Ölüm vakti arı imandan ayırmasın DEDE KORKUT HİKÂYELERİ #dedekorkut #kitabıdedemkorkut #dresden #vatikan #ettorerossi #turkey #kazakhstan #uzbekistan #azerbaijan #turkmenistan #ahmetbicanercilasun #mehmetfuatköprülü #muharremergin #orhanşaikgökyay #cahitöztelli #gunaydin

Share 61 2
bilgebetik. Atsız Hikâyeler, Hüseyin Nihal Atsız'ın çeşitli dergilerde yayınlamış

Atsız Hikâyeler, Hüseyin Nihal Atsız'ın çeşitli dergilerde yayınlamış olduğu beş hikayeyi içeren bir kitaptır. Yazar hikâyeleri okuyucu ile buluşturmadan önce hikayelerin içeriği hakkında okuyucuya bilgi verir. Hikâyelerin yazım tarihlerini incelerken aynı zamanda Hüseyin Nihal Atsız'ın edebi gelişiminede ışık tutmaya çalışır. Atsız kalemi dediğimiz yazının mert hâli oluşurken özel hayat, çevre ve ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında kısa kısa bilgi verilir. Hikâyede verilen toplumsal mesajlar ve hikâyede kullanılan doğa unsurlarına yüklenen anlamlar okuyucuya aktarılır. Hikayelerin üçü savaş ve kahramanlık temalı. Bir tanesinde aşktan bahsedilirken son hikaye bir fabl örneği. Hüseyin Nihal Atsız'ın önce fikir adamlığı sonra makaleleri ve en son olarakta romanları ile tanışan biri olarak hikâye konusundaki başarısını bu eser sayesinde öğrendim. Ölümünden yıllar sonra bu hikayelerin okuyucu ile buluşmasını sağlayan bu konuda emeği olan herkese teşekkür ederim. Vaktiyle bir Atsız varmış derlerse ne hoş; Anılmakla hangi ruh olmaz ki sarhoş ! #Atsız #ötükenneşriyat #atsızhikayeler #ahmetbicanercilasun #türk #kitap #kitaplık #bilgebetik

Share 222 5
turkkaganligi. Tengri tengri bolganta
Tengri kömkök bolganta
Tengiz asra kelgente
Ten

Tengri tengri bolganta Tengri kömkök bolganta Tengiz asra kelgente Tengiz keng yadılganta Teringde balçık ermiş Teringde toprak ermiş Tengiz tüpi tüz ermiş Şifreyi çözen Ulu Han Ata Bitiği'ni bulur... Türkoloji'ye gönül veren herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap. Türk'ün Kayıp Kitabı Ulu Han Ata -Roman- #ahmetbicanercilasun #uluhanatabitiği #türkünkayıpkitabı #tengri #türük

Share 44 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1turkolog. Günaydın...🌻
Bu kaynaktan birçoğunuzun haberi vardır. Hem kütüphanesi

Günaydın...🌻 Bu kaynaktan birçoğunuzun haberi vardır. Hem kütüphanesinde bulunmayanlar hem de Türk dili ve edebiyatı bölümünü yeni kazananlar için paylaşmış olayım. “Mutlaka elinizin altında bulunmalı” dediğim bir kitap. Köktürk yazıtlarıyla ilgili en son ve en kapsamlı çalışmaların başında geliyor. Göktürklerin ayrıntılı bir şekilde tarihi verildikten sonra yazıtların bulunuşu ve araştırılmasıyla ilgili bilgiler yer alıyor. Bu bölümden sonra metinlerin dil özellikleri ve grameri inceleniyor. Bunlardan başka yazıtlar hakkında yapılmış dil ve edebiyat çalışmalarının bir listesi de bulunuyor kitapta. Son olarak da yazıtların orijinal harfli, latin harfli ve günümüz Türkçesine çeviri metinleriyle sözlüğü veriliyor. Ayrıca kitap görsel malzeme açısından da oldukça zengin. . . . #köktürkler #göktürkyazıtları #orhunkitabeleri #ahmetbicanercilasun #türkoloji #tde #ortaasya #türkdili #eskitürkçe #ötüken #dergahyayınları #çtle #neokuyorum #okudumbitti #kutadgubilig

Share 724 7
1turkolog. Nehir Destan Oğuzname geliyor hânım heey!
.
.
Ahmet Bican Ercilasun’un

Nehir Destan Oğuzname geliyor hânım heey! . . Ahmet Bican Ercilasun’un bütün Oğuznameleri inceleyerek bir araya getirdiği Nehir Destan Oğuzname Eylül’de @dergahyay ınevinden yayımlanacak. Kitabın Söz Başına @millidusuncemrkz nin Twitter ve Facebook hesaplarından ulaşabilirsiniz. . . #dergahyayınları #oğuzname #dedekorkut #ahmetbicanercilasun #millidüşüncemerkezi #türkoloji #destan #türkdestanları #oğuzboyları #türkologadayı #türkdili #türkedeyatı #destanlar #türkdestanları

Share 481 2
ugurakil3886. Şiban Han 1451 senesinde doğmuştur. Soyu Cengiz Han'a ulaşmaktadır. Öm

Şiban Han 1451 senesinde doğmuştur. Soyu Cengiz Han'a ulaşmaktadır. Ömrü savaşlarla, yenilgi ve zaferlerle geçmiştir. Son olarak Şah İsmail ile savaşır. Kendi ordusu 25. 000 kişilik, Şah İsmail'in ordusu 70. 000 kişiliktir. Yenilerek bir çiftliğe sığınır ve 2 Aralık 1510'da vefat eder. Şah İsmail Şiban Han'ın kafatasını kadeh yapıp içki içer. Bu kafatasını süslü bir kupaya koyarak üzerine Arapça şiir yazıp Kansu Gavri'ye gönderir. Başının yüzülen derisine saman doldurarak Osmanlı hükümdarı 2. Bayezid'e gönderir. Sağ elini de Şiban Han'dan daima yardım isteyen Mazenderan hükümdarı Aka Rüstem'e gönderir. Kansu Gavri Şiban Han'ın kafasını Mısır'a gömdürür. Şiban Han'ın başsız cesedinin bulunduğu kabri Semerkant'tadır. Bu çalışmada Yakup Karasoy, sayfa 1-65 arasında eserin dil incelemesini yapmış, sayfa 66-321 arasında eserin transkripsiyonlu metnini yayınlamıştır. Sayfa 335-694 arasında sözlük-dizin kısmı bulunmaktadır. Sayfa 695-888 arasında eserin tam metin halinde tıpkıbasımı vardır. Eserin bilinen tek yazma nüshası İstanbul'da Topkapı Sarayı Kütüphanesinde 3. Ahmet kitaplığında bulunmaktadır. Bu nüsha tahminen 16. asırda Maveraünnehir'de yazılmıştır ve 192 varaktır. Yakup Karasoy hoca, eser başında hocaları Kemal Eraslan ve Ahmet Bican Ercilasun'a teşekkür etmiş. Özbek Türkçesi ile ve eski Türk edebiyatı ile ilgilenenler için güzel bir kaynak.

Share 52 2
astragankalpaklilar. Uydurmacılık, Türkçeye ve Türk'e yabancı ve aykırı bir harekettir. Uyd

Uydurmacılık, Türkçeye ve Türk'e yabancı ve aykırı bir harekettir. Uydurmacılar, Türkçe içerisindeki, mazisi bin yıla kadar uzanan nice Türkçeleşmiş, Türk'ün olmuş kelimeyi (bu kelimelerin Arapça menşe'li olduğunu gerekçe göstererek) zorla Türkçemizden kısmen/tamamen atmış ve yerine, Türkçenin yapısına aykırı olan, halkın daha önce hiç duymadığı, kulak tırmalayan yeni kelimeler uydurmuşlardır. Türk insanı bu kelimeleri ilk defa duymuş ve radyo, televizyon, gazete, okul, tiyatro gibi vasıtalarla artık bu kelimeleri yavaş yavaş öğrenir ve eskilerini unutur olmuş ve bu vetirede elbette lûgatı fakirleşmiş, kelime haznesi kıtlığa girmiş, dolayısıyla müfekkiresi ve fikir âlemi de fakirlik, basitlik ve darlık hastalıklarına tutulmuştur. Dildeki bu mahvoluş, 1934'te* resmî manada başlamış ve 1960'lı yıllarda Türkçe üzerinde artık hâkim güç olmuştur. Öyle ki 1959'daki Türkçe ile 1969'daki Türkçe arasında maalesef çok ciddi bir kısırlaşma, bönleşme ve basitleşme farkı vardır. Fakat şöyle bir vakıa vardır ki; Türkçedeki bu bozulma, gazete, tiyatro, radyo, okul, reklam gibi vasıtalarla daha az muhatap olan Türk köylüsüne daha geç ve daha az tesir etmiştir. Bu sebeple Türk köylüsü, Türkçesini "uydurukça" olmaktan biraz olsun korumuştur. Bakınız, sizlere de daha önce defaatle tavsiye ettiğim "Dilde Birlik" kitabında Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Anadolu halk ağızlarından örnekler verip köylümüzün "öykü, yaşam, yanıt, etki, neden, saptama, olay, olumsuz, durum, olasılık, özel, ulusal, genel, yapıt, bağımsız" gibi kelimeleri değil "hikâye, hayat, cevap, tesir, sebep, tespit, hadise, menfi, hâl, ihtimâl, hususi, milli, umumi, eser, müstakil" gibi kelimeleri kullandığına dair uzun bir makalesini paylaşmıştır (1980). Oradaki örnek cümleleri, yazıyı uzatmamak için paylaşamıyorum fakat yazdığım kadarının da kâfi geldiğini düşünüyorum. Lütfen Türkçe meselesini sahiplenelim, Türkçemizi düzeltmeye çalışmadan siyasetle, dünyayla, ülkeyle ilgili içi boş ve manasız hayâller kurmayalım, faydasız ve lüzumsuz tartışmalara girmeyelim. Evvelâ Türkçemize çalışalım, Türkçemiz bizim milli rönesansımızla milli mahvoluşumuz arasındaki belirleyici çizgidir, unutmayalım. ⚫Yorum kısmına bakınız.

Share 127 9
ugurakil3886. Dil araştırmalarında ağız çalışmalarının rolü büyüktür. Bu çalışmaları

Dil araştırmalarında ağız çalışmalarının rolü büyüktür. Bu çalışmaları Türkiye'de Ahmet Caferoğlu hoca başlatmış, bu konuda çok sayıda eser yayınlamıştır. Daha sonra da ağız araştırmalarıyla ilgili birçok yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlanmıştır. @l.karahan hocamız bu çalışmayı 1992 senesinde hazırlamıştır. Eser daha sonra defalarca basılmıştır. Leyla hoca söz başında hocası Ahmet Bican Ercilasun'a ve Efrasiyap Gemalmaz'a; meslektaşları Nurettin Demir'e, Ali Berat Alptekin'e ve Cengiz Alyılmaz 'a teşekkür etmiş. Anadolu ağızlarını ilk kez Ignazs Kunos 1896 senesinde tasnif etmiş ve 7 gruba ayırmıştır. Ahmet Caferoğlu hoca da 1946 senesinde yaptığı tasnifte Anadolu ağızlarını 9 gruba ayırmıştır. Leyla hocamız ise Doğu grubu, Kuzeydoğu grubu ve Batı grubu olmak üzere 3 gruba ayırmış ve bunları da alt gruplara ayırmıştır. 1992 yılından sonra da birçok derlemeler yapılmıştır. Leyla hocamız o günün şartlarında yapılmış olan tüm ağız çalışmalarına ulaşmaya çalışmış. Biz de yüksek lisans derslerinde bu eseri ders kitabı olarak okumuştuk. Güzel ve kapsamlı bir çalışma.

Share 64 4
h.albayrak9. #ahmetbicanercilasun
Oğuz, iş yerlerine yabancı ad veren bir çok kişiy

#ahmetbicanercilasun Oğuz, iş yerlerine yabancı ad veren bir çok kişiyle konuşmuş ve onların cevaplarından yola çıkarak yabancı isim merakının psikolojik sosyolajik sebeplerini bulmaya çalışmıştı. Vardığı en büyük sonuç Türk insanında ki kendine güven eksikliğiydi. Bunun da bir sebebi Türkiye'nin dünya da varlık gösterememesi ise diğer bir sebebi de Cumhuriyet döneminde ki başarıların insanlara yeterince anlatılmamış olması idi. Elbette başarılarını öğrenememiş olan toplum kendini tamamen başarısız kabul ediyor ve özgüven duygusundan da mahrum bulunuyordu.

Share 10 0
turkolojieserleri. #AhmetBicanErcilasun #ZiyatAkkoyunlu
📌Bu eserde metin yeniden kurulmu

#AhmetBicanErcilasun #ZiyatAkkoyunlu 📌Bu eserde metin yeniden kurulmuş, tercüme yeniden yapılmıştır. “Metin” ile kastettiğimiz Dîvânu Lugâti’t-Türk içindeki Türkçe malzemenin bütünüdür. Kelimeler, kelime grupları, cümleler, atasözleri, şiirler ve hatta ekler. Bütün bu malzemenin 11. yüzyıl Türkçesinin özelliklerine uygun olarak doğru okunması Dîvânu Lugâti’t-Türk yayınlarındaki en büyük sorunlardan biridir. Arapça anlamlara; kelimenin, eserin diğer yerlerindeki kullanımlarına, en önemlisi tarihî ve yaşayan lehçelerle karşılaştırmalara ve tabii daha önce yapılan çalışmalara dayanarak en doğru okunuş bulunmaya ve en doğru metni kurulmaya çalışılmıştır.

Share 6 0
quuyash. 📎Yeni Bir Hz. Musa Hikayesi
\"Geçenlerde yine Millî Düşünce Merkezi’nd

📎Yeni Bir Hz. Musa Hikayesi "Geçenlerde yine Millî Düşünce Merkezi’nde idim. Uygur Türklerinden Doç. Dr. Erkin Emet, Doğu Türkistan’ın bugünkü durumu hakkında konferans veriyordu. Toplama kamplarının, hapse atılan aydınların, yazar ve sanatçıların resimleriyle. Çin’deki yeni yönetimin uygulamalarını şaşkınlıkla dinliyorduk. Uygurca eğitim anaokullarından itibaren kaldırılmıştı. Dünyaya bunu çift dilli eğitim diye takdim ediyorlardı. Kardeş aile projesi çıkarmışlardı. Projeye göre her Uygur ailesinde bir Çinli erkek bulunacaktı. Gece gündüz birlikte olacaklardı. Bir puanlama kartı icat etmişlerdi, herkesi puanlıyorlardı. Şu şu ülkelere gidenler eksi 10. Şunu yapanlar eksi 10, bunu yapanlar eksi 10. Erkin Emet hem ekranda gösteriyor hem sayıyordu. 1980-1990 yılları arasında doğan çocuklar eksi 10. Kendimi tutamamış, yüksek sesle söylenmişim: “Demek ki Çin firavununun saltanatına son verecek olan Musa, bu çocuklar arasından çıkacak!” ... Ömür boyu devlet başkanı olmasına karar verilen Şi Cin-ping’ın her yerde resimleri varmış. Resimlerin yanından geçenler “On bin yıl yaşa Cin-ping!” diye bağırmak zorunda imişler. Ömür boyu başkanlık, üstelik on bin yıl… Gerçi on bin yıl, Çin geleneğinde sembolik bir ifadedir. Ancak yine de çok uzun ömrü ve ölümden sonra unutulmamayı anlatır. Şi Cin-ping’in rüya görüp görmediğini bilmiyorum ama kendi Musa’sını hazırladığı bence muhakkak." Ahmet Bican Ercilasun ↪️Dilerseniz yazının tamamını millidusunce.com dan okuyabilirsiniz. . . . #doğutürkistan #doğutürkistanasesol #eastturkestan #freedom #uygur #türk #özgürlük #türkistan #ahmetbicanercilasun #albayraktangökbayrağaselamolsun #independence #muslims #zalimleriçinyaşasıncehennem #çin #china

Share 19 0
turkolojieserleri. #AhmetBicanErcilasun 📌Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi,

#AhmetBicanErcilasun 📌Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, çok geniş bir alana yayılan dilimizin hikayesidir. Bilinmeyen dönemlerden de çok uzun, uzak ve çetin yollarında kaybolmadan yirminci yüzyıla ulaşmaya çalışan bir tarih ve dil yolculuğu. En kısa dönemler, Sakalar, Hunlar, Köktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Kıpçaklar, Çağatay ulusu ve Oğuzlar... Binlerce anıt, yazıt, eser ve belge... Bunlar üzerinde yapılan yüzlerce araştırma. İşte kitapta bulabileceğiniz konular bunlardır. Her dil dönemini hazırlayana tarihi zemin, her dönem hakkında genel bilgiler, dönemin eserleri ve bu eserler üzerinde yapılan çalışmalar ve nihayet dönemin dil özellikleri: Ses ve biçim özellikleri, söz varlığı. Bu kitap yalnız Türk Dil Tarihi derslerinde değil; Köktürk, Uygur, Karahanlı, Harezm-Kıpçak, Eski Anadolu, Çağatay ve Osmanlı dönemleriyle ilgili derslerde de yararlanılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sadece bir ders kitabı değil; aynı zamanda Türk dil, kültür ve tarihiyle ilgilenen herkesin başvurabileceği bir temel kitaptır.

Share 9 0
mantarin_kitaplari. 📚 \"Ey Savaş!.. Sen acı ve korkunç... Kanlı ve berbat... Çirkin ve yıp

📚 "Ey Savaş!.. Sen acı ve korkunç... Kanlı ve berbat... Çirkin ve yıpratıcısın... Fakat sen büyük ve azametlisin... Bunun içindir ki insanlar sana ebediyen tapınacaklardır." . . . 📚 "İki beklenilen artık dönmeyecek. Fakat dünyada değişen bir şey yok..." . . . 📚 "Bir öksüzün gönlü için "yuva" erişilmez bir bahtiyarlık, uzak bir Kızıl Elma'dır " . . . 📚 "O, bunun için kimseye kin beslemiyor. Çünkü kin beslemesini bilmiyor..." . . . 📚 "Şehitler ağlıyor... Biz yağmur sanıyoruz... Şehitler hıçkırıyor... Rüzgar diyoruz... Şehitler haykırıyor... Fırtına zannediyoruz... Ve şehitlerin duasına da yıldırım adını veriyoruz... . . . 📚 "Ve başlar dumanlıysa karanlıkta bir kız çabucak ilâhe olur ve erkek tanrılaşır..." . . . 📚 "Çünkü erkek yuvanın erkeğidir ve kız aşkın kadını..." . . . 📚 "Sürünerek çıkmak yükselmek demek değildir. Sen yukarılara doğru çıksan bile yine alçaksın. Ben aşağıya düşerken bile yükseğim. Sen yılan gibi yükseldin. Ben doğan gibi düşüyorum." . . . #atsizmecmua #atsız #hüseyinnihalatsız #hikayeler #bozkurtlar #ruhadam #delikurt #dalkavuklargecesi #zvitamini #ötükenyayınları #ötüken #ötükenneşriyat #ahmetbicanercilasun #şehitlerinduası #okudumbitti📚📚📚📖📖👍👍 #okudumokuyun #okuyorum #okuyoruz #okudumbitti📚 #tta #ttagrup #türkçülerokuyor #türkocakları #atsızata #milliyetçimüzik

Share 66 2
kadim.turk.budun. Tarihe #Türk ismini ilk kez yazdıran #GöktürkDevleti hakkında 3 film.

Tarihe #Türk ismini ilk kez yazdıran #GöktürkDevleti hakkında 3 film. #İlkGöktürk (2019), #KırkGöktürk (2022), #SonGöktürk (2025). Yönetmen: #AlperÇağlar Akademik Danışmanlar: #AhmetTaşağıl, #ArifÇağlar, #AhmetBicanErcilasun, #OsmanFikriSertkaya

Share 38 2
1turkolog. 🌻İyi akşamlar🌻 Bugünkü paylaşımımızın konusu Türkolojinin önemli isi

🌻İyi akşamlar🌻 Bugünkü paylaşımımızın konusu Türkolojinin önemli isimlerinden Prof.Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un üçüncü romanı Türk’ün Kayıp Kitabı Ulu Han Ata. Kitap 1300’lü yıllarda tarihçi Ebûbekir’in görmüş olduğunu söylediği, içerisinde Türklerin yaratılış efsanesinin bulunduğu Ulu Han Ata Bitiği adlı kitabın bulunuşunun kurgulandığı macera yüklü bir eser. Ulu Han Ata Bitiği hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Prof.Dr. Necati Demir’in aynı adlı kitabına bakabilirler. . . . #uluhanatabitiği #türkünkayıpkitabı #ahmetbicanercilasun #necatidemir #akçağyayınları #türkoloji #türkologadayı #1türkolog #kayıpkitap #yaratılışefsanesi #kayıpkıtamu #türkdiliveedebiyatı #türkçe #akademi #roman

Share 481 5
1turkolog. 🕊 Öd keçer kişi tuymas, yalŋuk oglı meŋgü kalmas. (Zaman geçer, insan

🕊 Öd keçer kişi tuymas, yalŋuk oglı meŋgü kalmas. (Zaman geçer, insan onu hissetmez ve insanoğlu ebedi olarak yaşamaz.) -Dîvânu Lugâti’t-Türk- . . . #divanülügatittürk #kaşgarlımahmut #ahmetbicanercilasun #aliemiri #atasözleri #zaman #eskitürkçe #karahanlılar #başucukitabı #sözlük #dilbilim #edebiyat #türkçe #türkoloji #türkologadayı #1türkolog

Share 448 1
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ugurakil3886. Söz dizimi ile ilgili birçok kitap yazıldı. İçlerinde en açık, en anla

Söz dizimi ile ilgili birçok kitap yazıldı. İçlerinde en açık, en anlaşılır olanı bence @l.karahan hocamızın yazdığı bu kitap.Eser birçok üniversitede ders kitabı olarak okutuluyor. Biz de bu kitabı ders kitabı olarak kullanmıştık. Eserin önsözünde Leyla hocamız, bu kitabı Mustafa İsen hocanın teşvikleriyle yazdığını belirtmiş. Kitabın ilk baskısı 1991 yılında yapılmış. Eseri Ahmet Bican Ercilasun hocamız gözden geçirmiş. Ayrıca @dergonenc hocamız da eserin dizgisine yardımcı olmuş. Kitapta çok geniş ölçüde yazarlardan örnek cümle de kullanılmış. Eserin defalarca baskı yapmış olması da ne kadar sevildiğini ve anlaşıldığını gösteriyor.

Share 70 2

"Gülnar, Ahmet Bican Ercilasun'un ilk romanı. Eser, Gorbaçov'un yeniden yapılanma ve açıklık politikaları sonucu, 1986'da Taşkent'te yapılan uluslararası bir konferansla başlıyor. Konferansa Türkiye'den katılan bilim adamlarına rehberlikle görevlendirilen Gülnar'ın geçirdiği dönüşüm ve Türkiyeli genç bilim adamı Oğuz ile Gülnar arasında gelişen aşk macerası. Bakü'de ve Türkiye'de devam eden heyecanlı bir macera. Adları değiştirilen tanınmış Türkologların da içinde yer aldığı bir hatıra gibi başlayan roman, Gülnar'ın yaşadığı ruhi maceralarla daha sonra bir destan-bilim kurgu olarak gelişiyor. Eserde Özbekistan muhalefet hareketinin başlangıç dönemleri de var. Nihayet roman, Ercilasun'un daha 1998'de hayal ettiği bir Türk Disneyland'inin açılışı ile sona eriyor. Romanın, yer yer Dede Korkut dilini andıran üslubu, Ercilasun'un dilcilik ve destan bilimciliğinin bir yansıması. Türkolojiye, Türk dil ve destanlarına meraklı okuyucuların eseri ilgiyle okuyacaklarına hiç şüphe yok." Arka kapağında bu uzun açıklama yer alıyor kitabın. Yazarın bilgi birikimi, kitaba çok güzel yerleştirilmiş. Okurken, okuma hazzının yanında birçok yeni bilgiye de sahip oluyorsunuz. Rusların, Türkler üzerindeki politikalarını ve o dönem gerçekleşen olayları da derinlemesine öğrenme imkanı var. Özellikle, o dönemlere yaşı yetmeyenler için güzel bir rehber. Kitaptaki birçok ayrıntının, birer sembol olarak farklı anlamlar taşıdığını da belirtmeliyim. Bunların birçoğunu, kitap üzerine yapılmış akademik araştırmaları internetten bulup okuyunca fark ettim ben de... #kitapönerisi #kitap #kitapoku #kitapblogu #kitapaşkı #kitaptutkusu #kitapkurdu #okur #edebiyat #tarih #okudum #okudumbitti #bookstagram #bookstagramturkey #instabooks #Gülnar #AhmetBicanErcilasun #Özbekistan #Türkiye #urallbey

Share 110 4

hüseyin nihâl atsız’ın “yolların sonu” adlı şiir kitabını. hiçbir baskısına girmemiş şiiri. 1 mayıs 1927 tarihinde millî mecmua’nın 85. sayısında yayınlanmış. ahmet bican ercilasun’un “atsız-türkçülüğün mistik önderi” kitabından #nihalatsız #yollarınsonu #millimecmua #ahmetbicanercilasun #atsıztürkçülüğünmistikönderi

Share 70 0