(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Flower. The Chinese Character Decomposition Guidance is the easiest way to learn and memorize Chinese characters! Check out Polina Shinkina's Books and Publications Spotlight and buy latest Chinese business communication textbooks! #chinesecharacters #chineseclass #chineselearning #chineselesson #chinesetextbook #chinesetutor #chinesevocabulary #chinesewords #eastasianstudies #learnchinese #learnmandarin #mandarin #mandarinchinese #mandarincourse #mandarinlessons #pinyin #speakchinese #studychinese #studyingchinese #studymandarin #zhongwen #中文 #学习中文 #学汉语 #中文学习 #学汉语 #学习 #汉字 #学习汉字 #写汉字

Share 1 0

Lump. The Chinese Character Decomposition Guidance is the easiest way to learn and memorize Chinese characters! Check out Polina Shinkina's Books and Publications Spotlight and buy latest Chinese business communication textbooks! #chinesecharacters #chineseclass #chineselearning #chineselesson #chinesetextbook #chinesetutor #chinesevocabulary #chinesewords #eastasianstudies #learnchinese #learnmandarin #mandarin #mandarinchinese #mandarincourse #mandarinlessons #pinyin #speakchinese #studychinese #studyingchinese #studymandarin #zhongwen #中文 #学习中文 #学汉语 #中文学习 #学汉语 #学习 #汉字 #学习汉字 #写汉字

Share 0 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Open. The Chinese Character Decomposition Guidance is the easiest way to learn and memorize Chinese characters! Check out Polina Shinkina's Books and Publications Spotlight and buy latest Chinese business communication textbooks! #chinesecharacters #chineseclass #chineselearning #chineselesson #chinesetextbook #chinesetutor #chinesevocabulary #chinesewords #eastasianstudies #learnchinese #learnmandarin #mandarin #mandarinchinese #mandarincourse #mandarinlessons #pinyin #speakchinese #studychinese #studyingchinese #studymandarin #zhongwen #中文 #学习中文 #学汉语 #中文学习 #学汉语 #学习 #汉字 #学习汉字 #写汉字

Share 2 0
toastmandarin. #SaturdaySwag If you don't want to say NO to someone directly, you can

#SaturdaySwag If you don't want to say NO to someone directly, you can say this instead. It's much more soft: 还是下次吧 hái shì xià cì ba 😉⠀ ⠀ 还是 hái shì - or⠀ 下次 xià cì - next time⠀ 吧 ba - modal particle indicating suggestion or surmise, OK?...right?⠀ ⠀ 还是下次吧 hái shì xià cì ba - next time⠀ ⠀ #toastmandarin #mandarin #chinese #learnchinese #learnmandarin #studychinese #studymandarin #chineselangugae #refuse #sayno

Share 51 1
mandarin_shuyen. 对不起 ≠ 不好意思
.
对不起
It means \"I'm sorry.\"
When people want to apologize t

对不起 ≠ 不好意思 . 对不起 It means "I'm sorry." When people want to apologize to someone, people will say "对不起" to that person. . 不好意思 It means "excuse me". . #study

Share 11 0

-------------------------------------------------------- Follow me and get free e-books. -------------------------------------------------------- Tag your friend to learn Chinese together. -------------------------------------------------------- I am online Chinese teacher with more than 3-year teaching experience. @chinese_cindy -------------------------------------------------------- If you are interested in Chinese and if you wanna speak Chinese like a native then message me to get more information about my courses. -------------------------------------------------------- #hsk #chineselanguage #learnchinese #learnmandarin #chinesecharacters #mandarinchinese #studychinese #mandarinlessons #mandarincourse #chinesecalligraphy #learningmandarin #learningchinese #eastasianstudies #chineseteacher #chineselearning #pinyin #hanzi #studymandarin #putonghua #chinesebusinesstextbooks #liberalarts #chinesewriting #studyingchinese #highereducation #highered #chinese #bhfyp #китайский #китайскийязык

Share 102 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
learnchinese_everyday. Các từ ghép với 右 thường dùng:
右边 /yòubiān/: bên phải (the right side)

Các từ ghép với 右 thường dùng: 右边 /yòubiān/: bên phải (the right side) 右手 /yòushǒu/: tay phải (the right hand) 靠右走 /kào yòu zǒu/: đi bên phải (keep to the right) 向右拐 /xiàng yòu guǎi/: quẹo phải (turn right) 。 。 。 #hoctiengtrungmotchut #tuhoctiengtrung #hochantu

Share 33 2
learnchinese_everyday. 🌟 HÔM NAY HỌC GÌ?
Mời mọi người cùng học cụm từ 「一旦。。。」
.
⁉️ CÁCH DÙN

🌟 HÔM NAY HỌC GÌ? Mời mọi người cùng học cụm từ 「一旦。。。」 . ⁉️ CÁCH DÙNG: 》一旦明天没有下雨,我就去郊游。 /yīdàn míngtiān méiyǒu xià yǔ, wǒ jiù qù jiāoyóu/ Một khi không có mưa vào ngày mai, tôi sẽ đi chơi. · 郊游/jiāoyóu/: dạo chơi ở vùng ngoại ô, đi chơi vùng ngoại ô. . 》一旦我有钱了,马上就把钱还给你。 /yīdàn wǒ yǒu qiánle, mǎshàng jiù bǎ qián huán gěi nǐ/ Khi nào tao có tiền, tao sẽ trả lại cho mày ngay lập tức. (😂) . #hoctiengtrungmotchut #tuhoctiengtrung #hoctiengtrungonline #cautructiengtrung #nguphaptiengtrung

Share 31 1

💬 Examples: ⠀ 🔻他已戒烟三年, 这次却破了戒。 🚬 tā yǐ jièyān sān nián, zhècì què pò le jiè. He’s given up smoking for three years, but broke his vow this time. ☠️🔥 ⠀ 🔻小王听从了我的劝告, 把烟戒了。 🙅🏻‍♂️💨 Xiǎo wáng tīngcóng le wǒ de quàngào, bǎ yān jiè le. 👍🏻 Xiao Wang has taken my advice and given up (or quit) smoking. ⠀ 🔻这只戒指值五百元。 Zhè zhī jièzhi zhí wǔbǎi yuán. 💍 This ring is worth 500 yuan. 5️⃣0️⃣0️⃣💴 ⠀ 🔻奉劝你早日戒烟。 🚬🗑 fèngquàn nǐ zǎorì jièyān. Let me give you a piece of advice: quit smoking as soon as possible. ☝🏻🧐 ⠀ 🤔Interested in China?🇨🇳 ✅ Check our 👉🏻《HuHu Store》to get fashionable Chinese style clothing 🔥🐲🔥 🛍☯️👕⬇️👚☯️🛍 @china_huhu (link in bio) ⠀ Like ❤️ and leave your examples in the comments below 👇🏻

Share 221 10