(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

你怎么锻炼呢?我每天都出去散步。 🚶 nǐ zěn me duàn liàn ne wǒ měi tiān dōu chū qù sàn bù 🚶 How do you exercise? I go out for a walk every day. 🚶 #chinese #chineselanguage #learnchinese #learnmandarin #mandarinchinese #studychinese #mandarinlessons #mandarincourse #chineseteacher #chineselearning #chinese #hsk #dailychinese #chinesetutor #studygram #chinesegrammar #hanyu #chineseculture #edugoai

Share 2 0
learnchinese_lancidictionary. 😊😁☺️
Book of 200 key verbs,  with audios.  Add  WeChat (ID: lanci30)

😊😁☺️ Book of 200 key verbs, with audios. Add WeChat (ID: lanci30) to get it for free. 😊😊 Add WhatsApp(ID:+8618811587636);WeChat(ID:lanciclass) to take lessons of survival Chinese, spoken Chinese, hsk exam preparation, business Chinese, the price is 80 rmb/ hour;12 usd/hour. #zhongwen #学习汉语 #Chineselanguage #汉语 #学汉语 #中文 #学中文 #chinese #mandarin #learnchineseonline #learningchinese #learnmandarin #studychinese #Chinesedictionary #chineseconversation #chineseculture 1 王欣:我担心明天会下雨。 wǒ dān xīn míng tiān huì xià yǔ。 I'm worried it's going to rain tomorrow. 慧琳:有可能。 yǒu kě néng。 It's possible. 2 大勇:钱,你不用担心,我会给你的。 qián,nǐ bù yòng dān xīn,wǒ huì gěi nǐ de。 Da Yong: You don't have to worry about the money, I'll give it to you. 一飞:这个我不担心。 zhè ge wǒ bù dān xīn。 Yi Fei: I'm not worried about that. 3 小霞:晚上早点回来啊,不要让我担心。 wǎn shang zǎo diǎn huí lái a,bù yào ràng wǒ dān xīn。 Come back early tonight, don't make me worry. 大勇:好的,12点以前回来。 hǎo de,12 diǎn yǐ qián huí lái。 OK, I'll be back before 12.

Share 19 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Changzhou’da 1 yıllık yarı burslu Çince dil kursu için son günler ! Changzhou, Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan bir il düzeyi şehirdir. Şehir Yangtze Nehri'nin güney kıyısında yer almakta olup, batıda bulunduğu eyaletin merkezi olan Nankin, kuzeybatıda Zhenjiang ve doğuda Wuxi şehirleri ile güneyde Zhejiang eyaleti ile komşudur. #china #changzhou #chinese #chineselanguage #chineselanguagecourse #studychinese #learningchinese #learnchinese #chineseuniversity #education #studyabroad #scholarship #çin #çince #çinceöğreniyorum #çindili #çindiliveedebiyatı #çindeeğitim #çindeçince #çinde #üniversite #çindebursluüniversite #çindeburs #çindeburslueğitim #yurtdışıeğitim #çincekursu

Share 11 0

Welcome follow @learnchinesearetalk😁😄😝 --------- Message me 'book' to get free Chinese ebooks🌹🌹 --------- Tag your friends to learn Chinese Together👫👏 --------- I am an online Chinese teacher with more than 6 years of teaching experience. If you are interested of learning Chinese or anyting related to China, feel free to contact me, i am glad to help you. 🙋🙆🙅💁😚😜👍 --------- #zhongwen #中文 #学中文 #Chinese #learnChinese #spokenChinese #Chineseconversation #Chinesewords #Chinesecharacter #hsk

Share 2 0

Welcome follow @Chinesezhan😝😛😚😊 ---------- Message me 'book' for free Chinese ebooks🌹🌹 ---------- Tag your friend to learn Chinese Together💑👫 ---------- I am an online Chinese teacher with more than 6 years of teaching experience. If you are interested of learning Chinese or anyting related to China, feel free to contact me, i am glad to help you. 💁🙅🙆🙋 --------- #学中文 #hsk

Share 10 0

爸爸情人把锁破坏了。 아빠는 사람을 불러 자물쇠를 부쉈다. 🔒 . 人类破坏了自然,就破坏了自己的生存环境。인류는 자연을 파괴하고, 자신의 생존 환경을 파괴했다. 🙀 . . . 작문시험포함 모든 영역 기출 어휘 . . . . . . . #쑤이엔의중국어 #쑤이엔의hsk #hsk3급 #hsk4급 #hsk5급 #hsk6급 #hsk기출어휘 #중국어공부 #중국어 #중국어선생님 #중국유학 #중국본과 #중국석사 #중국박사 #china #chinese #studychinese #中国 #学习汉语 #破坏

Share 13 0

welcome follow @chinese4thai Wanna come to China study?message me for more information! #aretalk

Share 21 0

Follow @chinese4russian Пишите мне "книга" и получите бесплатные книги изучения китайского языка. #учитекитайский

Share 10 0
chinese4japanese. 歓迎フォロー  @chinese4japanese book と言ったら無料の中国語の本がもらえます。#studychinese#chine

歓迎フォロー @chinese4japanese book #Chinese

Share 6 0
lisslearns. 大家好!sorry for being a little absent from posts these last few days, bu

大家好!sorry for being a little absent from posts these last few days, but I was preparing to return to China! I arrived very early this morning and have since been running errands and chatting with my SUPER CUTE grandma and grandpa neighbours (check out my story for our cute exchanges) - now I'm slowly trying to motivate myself to unpack before making an early dinner and settling down to watch some more 亲爱的热爱的. I actually managed to study quite a lot on my journey, this was on the first leg and I actually spent basically the entire flight studying because there was no in-flight entertainment (it was only 2.5 hours) and I wanted to keep myself awake! then when I arrived in Shanghai I had a pit-stop at the Starbucks at the airport and studied a little more (mostly to avoid morning rush hour traffic) before getting a taxi home. I have some polls running in my story, so please go and vote for what videos you wanna see! I'm going to really try and make a lot more youtube content this year! 💕💕 #studymandarin #studychinese #studywithme #langblr #langgram #studygram #learnwithme #learningchinese #learnalanguage #languagestudy #languagelearning #hsk #youtube #languagelearner #studytube

Share 31 1
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
learnchinese_everyday. 🗣【GÓC TIẾNG TRUNG TRONG ĐỜI SỐNG】
Ngôn ngữ học là phải dùng được. Cùn

🗣【GÓC TIẾNG TRUNG TRONG ĐỜI SỐNG】 Ngôn ngữ học là phải dùng được. Cùng nhau học những mẫu câu giao tiếp và thường gặp trong cuộc sống hằng ngày nhé mọi người 🌱 ✍️ Một số câu với từ 当然 /dāngrán/: 当然是的。 /Dāngrán shì de/ Yes, of course. Tất nhiên là có. Tất nhiên là đúng. 是的,当然可以。 /Shì de, dāngrán kěyǐ/ Yes, certainly. Vâng, tất nhiên rồi. 这样做当然最好。 /Zhèyàng zuò dāngrán zuì hǎo/ Of course this is the best way to do it. Tất nhiên đây là cách tốt nhất để làm điều đó. 我现在可以看书吗?当然可以。 /Wǒ xiànzài kěyǐ kànshū ma? Dāngrán kěyǐ/ Can I read the book now? Of course. Tôi có thể đọc sách bây giờ không? Tất nhiên được chứ. 你跟我们去吗?当然去了! /Nǐ gēn wǒmen qù ma? Dāngrán qùle/ Will you go with us? Sure! Bạn sẽ đi với chúng tôi chứ. Tất nhiên là đi rồi. 当然没有。 /Dāngrán méiyǒu/ Of course not. Tất nhiên là không có. -------------------------- #hoctiengtrungmotchut #tuhoctiengtrung #hoctiengtrungonline #tiengtrunggiaotiep

Share 8 1
learnchinese_everyday. Các từ ghép với 才 thường dùng:

才干 /cáigàn/: tài cán (competent)
才华 /c

Các từ ghép với 才 thường dùng: 才干 /cáigàn/: tài cán (competent) 才华 /cáihuá/: tài giỏi, tài hoa (literary or artistic talent) 才能 /cáinéng/: tài năng (ability) 才气 /cáiqì/: tài ba (literary talent) 才学 /cáixué/: tài năng và học vấn (scholastic) 才子 /cáizǐ/: tài tử (gifted scholar) 人才 /réncái/: nhân tài (a capable person) 才刚 /cáigāng/: vừa mới (just) 》他才刚还在这里,这会儿出去了。 /Tā cáigāng hái zài zhèlǐ, zhè huì er chūqùle/ Anh ta mới vừa ở đây, bây giờ đã đi rồi. 。 。 。 #hoctiengtrungmotchut #tuhoctiengtrung #hochantu

Share 15 1
chinese_teachers_edugo.ai. 平时你锻炼身体吗?平时我每天都锻炼身体。
💪
píng shí nǐ duàn liàn shēn tǐ ma píng shí wǒ m

平时你锻炼身体吗?平时我每天都锻炼身体。 💪 píng shí nǐ duàn liàn shēn tǐ ma píng shí wǒ měi tiān dōu duàn liàn shēn tǐ 💪 Do you usually work out? I exercise every day! 💪 #chinese #chineselanguage #learnchinese #learnmandarin #mandarinchinese #studychinese #mandarinlessons #mandarincourse #chineseteacher #chineselearning #chinese #hsk #dailychinese #chinesetutor #studygram #chinesegrammar #hanyu #chineseculture #edugoai

Share 18 0
hailiing. Welcome back! I’m not sure whether it’s possible to say so haha, but I

Welcome back! I’m not sure whether it’s possible to say so haha, but I will say). Now I began to really post a lot 😆 ⠀ ⠀ You know, now I'm starting to understand why I can study so much. In summer, I spend 5 hours a day studying on a daily. It happens that I can work out all day, from 8-9 in the morning until 9 in the evening, and even until 11. When I study, I immerse myself in my world. This is something like an illusion that I create for myself to be a little happy. And every time I need to return to reality, I feel the emptiness inside. As if I woke up and forgot my beautiful dream .... I also studied Chinese and English for a long time, but for some reason, only now I feel more or less free. And yesterday, after the live video by @a.nchou.s , I was very inspired. She is a girl who inspires me a lot. At 25, she achieved a lot of unrealistic things for me. I hope that at 25 I’ll be able to better know Chinese and Korean 🙈 Although even now I feel undoubted progress with the past. Now even when I’m building sentences, I can make a mistake, but nevertheless I’m not afraid to make these mistakes. The only thing I'm still afraid to say. I really don’t like my 口音(accent) 😪 I want to try to make a short video soon. Oh, I’ll be a little embarrassed, but still I hope for your support 💫 ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ And also her portraits don’t cease to inspire me. Tonight I wanted to make a couple of sketches and build a little hand. I used to draw quite a lot, but then because of my school and work I lost all desire to hold a pencil in my hands. Now, when I look at the portraits that she painted for me (or almost for me 😂), I feel how much effort she put into reaching the level that she has now. And I still hope that she’ll draw for me a small drawing that I can always carry with me and be inspired ✨ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ As I said, today I have a small test on the topics that I have already passed. This is strange, but today I no longer worry, on the contrary, I feel confident in my knowledge. God, how great it’s when you are confident in yourself. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ 👇🏻👇🏻👇🏻

Share 81 5
learnchinese_everyday. 🌟 HÔM NAY HỌC GÌ?
Mời mọi người cùng học cụm từ 「惦记。。。」
⁉️ CÁCH DÙNG:

🌟 HÔM NAY HỌC GÌ? Mời mọi người cùng học cụm từ 「惦记。。。」 ⁉️ CÁCH DÙNG: 》你什么也不要惦记。 /Nǐ shénme yě bùyào diànjì/ Bạn đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Don't worry about anything. 》我一直惦记着这件事。 /Wǒ yīzhí diànjìzhe zhè jiàn shì/ Tôi đã luôn nghĩ về điều đó mọi lúc. I've kept on thinking about that all the time. . #hoctiengtrungmotchut #tuhoctiengtrung #hoctiengtrungonline #cautructiengtrung #nguphaptiengtrung

Share 12 1
5colorchineseglobal. Let’s celebrate another Friday with this super useful Chinese verb! 💚

Let’s celebrate another Friday with this super useful Chinese verb! 💚👏

Share 5 1
talkchinesewithbana. 👉 ตะลุยร้่านนวดกันดีกว่า 👏👏👏
#ตัวอย่างประโยค#
✅ 你要按泰式按摩还是精油按摩呢?
nǐ

👉 ตะลุยร้่านนวดกันดีกว่า 👏👏👏 #ตัวอย่างประโยค# ✅ 你要按泰式按摩还是精油按摩呢? nǐ yào tàishì ànmó háishì jīngyóu ànmó nē? > คุณต้องการนวดไทยหรือนวดน้ำมันค่ะ > Would you like to have Thai or Oil massage? ✅ 我们要女按摩师. wǒmen yào nǚ ànmóshī. > พวกเราต้องการหมอนวดผู้หญิง > We want a masseuse. ✅ 你们有香薰按摩吗? nǐmen yǒu xiānxūn ànmó mā? > พวกคุณมีนวดอโรมาไหมค่ะ > Do you have Aromatheraphy massage? ✅ 请按轻一点儿. > กรุณากดเบาๆค่ะ > Please massage me softly. ✅ 真舒服!zhēn shūfu! > สบายจริงๆ! > It’s really comfortable. 👉 คำศัพท์ #词汇 #Vocabulary #按摩 > 按摩 (อ้าน หมอ) นวด /massage > 按摩师(อ้านหมอ ซือ) พนักงานนวด/ massage therapist > 女按摩师(nǚ ànmóshī)พนักงานนวดหญิง/ masseuse > 男按摩师(nán ànmóshī)พนักงานนวดชาย/ masseur 👉 按摩店(ànmó diàn)ร้านนวด/ massage shop 👉 泰式按摩(tàishì ànmó)นวดไทย/ Thai massage 👉 精油按摩(jīngyóu ànmó)นวดน้ำมัน/ Oil massage 👉 足底按摩(zúdī ànmó)นวดเท้า/ foot massage 👉 香薰按摩(xiāngxūn ànmó)นวดอโรมา/Aromatheraphy massage 👉 全身按摩(quánshēn ànmó) นวดตัว/ body massage 👉 头部按摩(tóubù ànmó)นวดหัว/ head massage 👉 舒缓按摩(shūhuǎn ànmó)นวดผ่อนคลาย/ relax massage 👉 放松按摩(fàngsōng)นวดผ่อนคลาย/ relax massage #TalkChineseWithBana #Chinese #Bana #Idiom #learnchinese #studychinese #เรียนภาษาจีนกับบาน่า #เรียนภาษาจีน #ภาษาจีน #中文 #汉语 #学习汉语 #Bana老师 #酒店 #宾馆 #旅馆 #饭店 #โรงแรม #โรงแรมภาษาจีน #hostel #hotelconversation #นวด

Share 12 0