(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Allow me to introduce.... . . . . . . The Chinese Tourist . #forbiddencitytours #theytakingover #redarmywins #learnmandarin

Share 4 0
mandarin_flashcards_. ……:·
·
·
➡️Elementary
•two o'clock
liǎngdiǎn
两点
·
•What time is it?
Jǐ

……:· · · ➡️Elementary •two o'clock liǎngdiǎn 两点 · •What time is it? Jǐdiǎn? 几点? · · ➡️Intermediate •to order a meal 点菜 diǎncài · •idea 点子 diǎnzi · He is full of idea. 他 点子 很多。 Tā diǎnzi hěnduō。 · · ➡️Advanced •loud thunder, but only tiny drops of rain (idiom) a lot of talk, but no action 雷声大,雨点小 léishēngdà,yǔdiǎnxiǎo #chinese #mandarin #learnchinese #learnmandarin #chineselanguage #chineselanguagelearning #chineseflashcards #mandarinflashcards #chinesecharacters #chineseculture #hsk #hskk #汉语 #中文 #普通话 #学汉语 #学习汉语 #学中文 #学习中文 #汉字 #汉语水平考试

Share 3 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
lang_fest. #LangFest19 #LangFest19Conférencière

Conférencière 2019: Suzanne Roy

#LangFest19 #LangFest19Conférencière Conférencière 2019: Suzanne Roy Biographie: Retraitée depuis quelques mois, Suzanne a maintenant plus de temps à consacrer à sa passion des langues. Autodidacte et grande voyageuse, elle a développé une méthode "directe" pour l'enseignement de l'Espéranto. S'inspirant de la méthode Cseh, avec utilisations d'objets, de gestes, de jeux, elle s'amuse beaucoup à animer des ateliers pour débutants et/ou intermédiaires, sans autre langue que l'Espéranto. Venez jouer avec les mots et exercer votre créativité linguistique ! Atelier Esperanto: J'aimerais refaire la présentation de base de la langue, s'il y a un intérêt. Comme plusieurs personnes ont déjà cette base, je propose de faire aussi un atelier de "fabrication de mots" pour intermédiaires, où on s'amusera à créer, à partir de radicaux/affixes. Cela s'apparente à un jeu de Lego linguistique. En deuxième partie de cet atelier, je présenterais une méthode gestuelle, qu'on appelle en Espéranto la "danse des corrélatifs". À voir et à vivre !

Share 7 1

⠀ 4️⃣Профессии, люди 🤵👲👮🕵️💂 ⠀ 父亲 [fùqīn]  отец 母亲 [mǔqīn]  мать 亲戚 [qīnqi]  родственники 儿童 [értóng]  ребенок 孙子 [sūnzi]  внук (со стороны сына) 年龄 [niánlíng]  возраст 性别 [xìngbié]  пол 民族 [mínzú] национальность 专业 [zhuānyè]  специальность 能力 [nénglì]  способности, умение 责任 [zérèn]  обязанность 填空 [tiánkòng]  занять вакансию 职业 [zhíyè]  профессия 大夫 [dàifu]  врач 护士 [hùshi]  медсестра 律师 [lǜshī] адвокат 警察 [jǐngchá]  полицейский 作家 [zuòjiā]  писатель 演员 [yǎnyuán] артист 作者 [zuòzhě]  автор 博士 [bóshì]  доктор наук 硕士 [shuòshì]  кандидат наук 教授 [jiàoshòu]  профессор 师傅 [shīfu]  мастер, шеф 顾客 [gùkè]  клиент ⠀ 5️⃣Бизнес, деньги.💰💳💸📜💼 ⠀ 生意 [shēngyi] бизнес 经济 [jīngjì] экономика 收入 [shōurù]  доход 好处 [hǎochu]  польза 费用 [fèiyòng]  затраты, расходы 房东 [fángdōng]  арендодатель 材料 [cáiliào]  материалы 广告 [guǎnggào]  реклама 工资 [gōngzī]  заработная плата 奖金 [jiǎngjīn] премия 表格 [biǎogé]  бланк 任务 [rènwu]  задание, поручение 售货员 [shòuhuòyuán]  продавец 价格 [jiàgé]  цена 现金 [xiànjīn]  наличные деньги 零钱 [língqián]  мелочь (о деньгах) 质量 [zhìliàng]  качество 数量 [shùliàng]  количество 号码 [hàomǎ]  номер 数字 [shùzì] цифры 顺序 [shùnxù]  порядок 密码 [mìmǎ]  код 百分之 [bǎifēnzhī]  процент 部分 [bùfen]  часть 区别 [qūbié]  разница ⠀ ⠀ #nihao #instachinese #chineseschool #school #chinese #learnmandarin #china#nihao #instachinese #chineseschool #school #chinese #learnmandarin #china #studychinese #study #нихао #китайскийязык #китайскийснуля #китай #подпишись #учимкитайскийязык #онлайнкурсы #likeme #老师 #汉语 #中国 #翻译 #中文 #HSK #汉语课 #学习汉语 #teacher #chineseteacher

Share 22 2

Do you know how to talk about musical instruments in Chinese? Check out more essential musical vocabulary here 🎶🎶🎶 https://ltl-taiwan.com/chinese-musical-instruments/

Share 10 1

Join us WeChat ID: Navic07 Facebook: @FluencyInChineseen https://www.facebook.com/pg/FluencyInChineseen Youtube: @FluencyInChineseen https://www.youtube.com/FluencyinChineseen Instagram: @FluencyInChineseen Chinese learning posts EVERYDAY!! Enjoy Learning chinese with Fluency in Chinese 流利的中文!! #learnchinese #learningchinese #learnmandarin #chineseteacher #hsk4 #mandarin #mandarim #hsk #hsk1 #hanyu #hanzi #汉语 #普通话 #汉字 #chineseclass #studychinese #chinesewords #chinesephrases #chineselesson #china #speakchinese #学中文 #hsk2 #chinese #中文 #chinesecharacter #studychinese #hsk3 #chineselanguage #pinyin #chinesewriting #chinesewords

Share 22 0
kelasssifumandarin. SETIAP PELAJAR DALAM KELAS LAOSHI AKAN DISOAL DALAM BAHASA MANDARIN TA

SETIAP PELAJAR DALAM KELAS LAOSHI AKAN DISOAL DALAM BAHASA MANDARIN TAU! . Rilex....sabar...jangan takut, sebab semua soalan yang laoshi tanya dalam kelas (macam video diatas), laoshi dah bagi jawapan dulu dah hehe . Ini antara situasi yang berlaku dalam Kelas Faham Asas Mandarin (KFAM), anda bukan sahaja belajar teori tapi belajar praktikal jugak. . Sebutan anda tu laoshi akan semak, kalau ok alhamdulillah proceed, kalau tak ok laoshi akan tegur, best kan?😁 . Malam ni innsyaallah kelas KFAM yang pertama di Ampang untuk sesi April. Sabtu dan ahad ni pula sesi kedua dan ketiga di Shah Alam & Ampang. . Esok last laoshi terima pendaftaran, jadi pada anda yang last minute nak join tu..cepat-cepat ya, sempat lagi ni —> https://bit.ly/2UZpoY9 . . Sifu Mandarin Suka.Ingat.Faham.Ulang #sifumandarin #kelassifumandarin #kelasmandarinkl #kelasmandarin #bahasamandarin #ampang #shahalam #wangsamaju #learnchinese #cikguhawa #kfam #belajarmandarin #programbahasamandarin #hawalaoshi #hotline0163525218 #chineselanguage #huayu #汉语课 #汉语水平考试 #华语

Share 7 2
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I hope i can write my name by myself ... #thankslaoshi #learnmandarin #funmandarin #prettylaoshi #kbye

Share 18 0

Chinese Character Writing Exercise Book 80pg 20mm Squared 70gsm. - - Perfect for school and home use. Suitable for beginners to practise writing Chinese characters. - This exercise book is 160 x 205mm in size and contains 80 pages of squared paper. - #homeschoolmum #chinesebooksforkids #chineselearning #chinesecharacterswriting #bilingualbees #learnmandarin #bilingualteacher

Share 2 3

牛 “牛”字左边一撇表示牛角,之所以读作“牛”,是由牛发出的声音效法而来的。 This word looks like an ox with its horns. And the pronunciation is trying to imitate the sound of an ox. 「牛」の「丿」は角の形を表している。この漢字の発音は牛の鳴き声を真似たからである。 🐂🐂 #汉语  #中文 #中国語 #mandarin #putonghua #chineseclass #Chinese #learnchinese #speakingmandarin #牛 #cow

Share 6 0
learnchinese_lancidictionary. 😀😀
words about resume. 
1. 姓名xìngmíng 
name
2. 性别xìngbié 
gender
3.

😀😀 words about resume. 1. 姓名xìngmíng name 2. 性别xìngbié gender 3. 年龄niánlíng age 4. 民族mínzú ethnicity 5. 出生日期chūshēng rìqī date of birth 6. 籍贯jíguàn  place of birth 7. 身高shēngāo  height 8. 学历xuélì educational background 9. 专业zhuānyè major 10. 毕业院校bìyèyuànxiào  Alma Mater ………… #zhongwen #学习汉语 #Chineselanguage #汉语 #学汉语 #中文 #学中文 #putonghua #chinese #mandarin #learnchinese #learningchinese #learnmandarin #studychinese #Chinesedictionary #chineseconversation #spokenchinese #speakchinese #chineselessons #chinesecharacter #chinesevocabulary #mandarincourse #mandarinclass  #lanci #중국어배우기  #중국어 #hsk1 #hsk4

Share 184 4
womenaichinese. 中國茶 Pinyin : Zhōng guó chá
Zhuyin : ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄚˊ
Kanton : zung1 gwok3

中國茶 Pinyin : Zhōng guó chá Zhuyin : ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄚˊ Kanton : zung1 gwok3 caa4 Indonesia : Teh Cina / Teh Tiongkok ———————————————————— 中國 = Tiongkok, Republik Rakyat Cina 茶 = Teh, Tanaman Teh ———————————————————— #chinese #china #mandarin #hongkong #taiwan #learnchinese #cantonese #chineselanguage #chinesecharacter #learnmandarin #中國 #中文 #粵語 #漢字 #台灣 #中華 #kelasmandarin #chinesewords #vocabulary #臺灣 #繁體 #汉语 #注音 #香港 #hsk #bahasamandarin #tionghoa #中国 #中国語

Share 28 0
spotofsunshinechinese. Continuing with our garden theme, I let my daughter and student cut up

Continuing with our garden theme, I let my daughter and student cut up the tulips I got for Easter. I then had them sort the different parts under their Chinese names: 花的結構/Huā de jiégòu/parts of a flower 📌花瓣/huābàn/flower petals 📌葉子/yèzi 📌花絲/huāsī 📌花柄/huā bǐng 📌花柱/huāzhù ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sorting and classifying is a fun way for kids to learn math.

Share 24 2
chinesewithjen. ❤️❤️❤️❤️❤️
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
✍️玩  wán  play
✍️手机  shŏu jī  Cell phone
✍️壳  k

❤️❤️❤️❤️❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ✍️玩 wán play ✍️手机 shŏu jī Cell phone ✍️壳 ké shell ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ✔️手机壳 shŏu jī ké phone case ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ✔️她的手机壳很独特 tā de shŏu jī ké hĕn dú tè Her cell phone case is unique ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ➡️How do you translate “玩手机” in your language? ⠀ ⠀ #studychinese #chinesewithjen #dailychinese #programmandarin #learnchineseinchina #chinesewords #belajarmandarin #mandarin #chinese #chineselanguage #china #learnmandarin #gotochina #travelinchina #liveinchina #studyinchina #chinesestudy #phonecase #chinesecharacters #bilingual #中国語勉強中 #newlanguage #중국어 #中国語 #学汉语 #learnchineseonline #cellphone

Share 342 123
indiachinacademy. Idiom for the day 
老 Lǎo as in Old , same as lǎoshī 老师
马Mǎ horse
识 Shí

Idiom for the day 老 Lǎo as in Old , same as lǎoshī 老师 马Mǎ horse 识 Shí to know ,as in 认识 rènshi 途 tú road #ica #indiachinaacademy #chengyu #mandarin #chinese #china🇨🇳 #learnmandarin #chineseidioms

Share 21 0

Join us WeChat ID: Navic07 Facebook: @FluencyInChineseen https://www.facebook.com/pg/FluencyInChineseen Youtube: @FluencyInChineseen https://www.youtube.com/FluencyinChineseen Instagram: @FluencyInChineseen Chinese learning posts EVERYDAY!! Enjoy Learning chinese with Fluency in Chinese 流利的中文!! #learnchinese #learningchinese #learnmandarin #chineseteacher #hsk4 #mandarin #mandarim #hsk #hsk1 #hanyu #hanzi #汉语 #普通话 #汉字 #chineseclass #studychinese #chinesewords #chinesephrases #chineselesson #china #speakchinese #学中文 #hsk2 #chinese #中文 #chinesecharacter #studychinese #hsk3 #chineselanguage #pinyin #chinesewriting #chinesewords

Share 38 1
linkwordchinese. It's time for us to travel the world, and today, let's go to:⠀
⠀
Engla

It's time for us to travel the world, and today, let's go to:⠀ ⠀ England • 英格兰 Yīnggélán󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⠀ ⠀ We've already talked about the UK (英国 Yīngguó) a few weeks back, so to add to fish-n-chips and London weather, England also makes us think of pies (馅饼 xiànbǐng), Harrods (哈罗德 hāluódé), and the phrase "Mind the gap“ - which in Shanghai subway is usually translated as 请小心间隙 qǐng xiǎoxīn jiànxì (please - be careful - gap)!⠀⠀ ⠀ If you are from England, say hello in comments✌️⠀ And if you're not, please share: what comes to mind when you hear about 英格兰 Yīnggélán?

Share 171 7
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});