• Posts
  • Followers
  • Following
  • Share
bahram_jewellery__. پلاک دستساز 
جنس استیل طلایی
نام زیبای علی

پلاک دستساز جنس استیل طلایی نام زیبای علی

Share 202 8
bahram_jewellery__. پلاک دستساز برنجی 
با تکنیک قلمزنی و شبکه بری

پلاک دستساز برنجی با تکنیک قلمزنی و شبکه بری

Share 224 7
bahram_jewellery__. ست دستبند،گردنبند و انگشتر با طرح اسلیمی و تکنیک قلمزنی و شبکه بری.

ست دستبند،گردنبند و انگشتر با طرح اسلیمی و تکنیک قلمزنی و شبکه بری.

Share 290 1
bahram_jewellery__. پلاک دستساز برنجی مزین به نگین عقیق

پلاک دستساز برنجی مزین به نگین عقیق

Share 425 15
bahram_jewellery__. کمکم کن...کمکم کن....نزار اینجا بمونم تا بپوسم ؛
کمکم کن...کمکم کن...ن

کمکم کن...کمکم کن....نزار اینجا بمونم تا بپوسم ؛ کمکم کن...کمکم کن...نزار اینجا لب مرگو ببوسم.... پلاک دستساز برنجی #jewelry #handmade_jewelry #bahram-jewellery# #عشق قبول سفارشات از طریق دایرکت یا تماس تلفنی. 😊آثار موجود در این پیج از آنچه تصور میکنید به شما نزدیکترند.فقط یک سفارش و سه روز بعد تحویل☺

Share 550 26
bahram_jewellery__. جالب است  ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه ام نوشته  بجز  احوالم....!!

جالب است ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه ام نوشته بجز احوالم....!!! گردن آویز دستساز برنجی طرح اسلیمی با تکنیک قلمزنی و شبکه بری

Share 443 13
bahram_jewellery__. پلاک دستساز برنجی
طرح هدهد عاشق
با تکنیک قلمزنی و شبکه بری

#jewelry #

پلاک دستساز برنجی طرح هدهد عاشق با تکنیک قلمزنی و شبکه بری #jewelry #handmade_jewelry #bahram-jewellery# #عشق قبول سفارشات از طریق دایرکت یا تماس تلفنی. 😊آثار موجود در این پیج از آنچه تصور میکنید به شما نزدیکترند.فقط یک سفارش و سه روز بعد تحویل☺

Share 413 5
bahram_jewellery__. دستبندهای دستساز برنجی در سایزهای دخترانه و زنانه
با طرح اسلیمی و تکنی

دستبندهای دستساز برنجی در سایزهای دخترانه و زنانه با طرح اسلیمی و تکنیک قلمزنی و شبکه بری #jewelry #handmade_jewelry #bahram-jewellery# #عشق قبول سفارشات از طریق دایرکت یا تماس تلفنی. 😊آثار موجود در این پیج از آنچه تصور میکنید به شما نزدیکترند.فقط یک سفارش و سه روز بعد تحویل☺

Share 403 9
bahram_jewellery__. حال من حال اسیریست که هنگام فرار ،یادش افتاد کسی منتظرش نیست ...نرفت !

حال من حال اسیریست که هنگام فرار ،یادش افتاد کسی منتظرش نیست ...نرفت !!! پلاکهای دستساز برنجی با طرح خدا #jewelry #handmade_jewelry #bahram-jewellery# #عشق قبول سفارشات از طریق دایرکت یا تماس تلفنی. 😊آثار موجود در این پیج از آنچه تصور میکنید به شما نزدیکترند.فقط یک سفارش و سه روز بعد تحویل☺

Share 373 4
bahram_jewellery__. عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم ،زنجیر وفا فکنده بر پای دلم ؛عشق اگر به

عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم ،زنجیر وفا فکنده بر پای دلم ؛عشق اگر به فریاد دل ما نرسد،ای وای دلم ،وای دلم،وای دلم .... پلاک برنجی دستساز با انواع طرحهای عشق هدیه ای شیک ،مناسب و لاکچری . #jewelry #handmade_jewelry #bahram-jewellery# #عشق قبول سفارشات از طریق دایرکت یا تماس تلفنی. 😊آثار موجود در این پیج از آنچه تصور میکنید به شما نزدیکترند.فقط یک سفارش و سه روز بعد تحویل☺

Share 316 12
bahram_jewellery__. بر روی ما نگاه خدا خنده میزند ،هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ایم ؛  زیر

بر روی ما نگاه خدا خنده میزند ،هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ایم ؛ زیرا چو زاهدان سیه کار خرقه پوش ،پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم ....!!! پلاک دستساز برنجی طرح خدا با سنگ فیروزه #jewelry #handmade_jewelry #bahram-jewellery# #عشق قبول سفارشات از طریق دایرکت یا تماس تلفنی. 😊آثار موجود در این پیج از آنچه تصور میکنید به شما نزدیکترند.فقط یک سفارش و سه روز بعد تحویل☺

Share 415 13
bahram_jewellery__. پلاک دستساز برنجی
طرح پسر ایران

#jewelry #handmade_jewelry
#jewelry#b

پلاک دستساز برنجی طرح پسر ایران #jewelry #handmade_jewelry #bahram-jewellery# #عشق قبول سفارشات از طریق دایرکت یا تماس تلفنی. 😊آثار موجود در این پیج از آنچه تصور میکنید به شما نزدیکترند.فقط یک سفارش و سه روز بعد تحویل☺

Share 347 0
bahram_jewellery__. هشدار .....که آرامش ما را نخراشی !!!
پلاک دستساز
صلیب با طرح اسلیمی 
#

هشدار .....که آرامش ما را نخراشی !!! پلاک دستساز صلیب با طرح اسلیمی #jewelry #handmade_jewelry #bahram-jewellery# #عشق قبول سفارشات از طریق دایرکت یا تماس تلفنی. 😊آثار موجود در این پیج از آنچه تصور میکنید به شما نزدیکترند.فقط یک سفارش و سه روز بعد تحویل☺

Share 305 5
bahram_jewellery__. مرده بدم زنده شدم ،گریه بدم  خنده شدم؛دولت عشق آمد و من  دولت پاینده ش

مرده بدم زنده شدم ،گریه بدم خنده شدم؛دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم... پلاک دستساز برنجی طرح رقص سماع درویشان #jewelry #handmade_jewelry #bahram-jewellery# #عشق قبول سفارشات از طریق دایرکت یا تماس تلفنی. 😊آثار موجود در این پیج از آنچه تصور میکنید به شما نزدیکترند.فقط یک سفارش و سه روز بعد تحویل☺

Share 391 16
bahram_jewellery__. نیم ست انگشتر و دستبند برنجی دستساز 
باطرح اسلیمی و تکنیک قلمزنی و شبک

نیم ست انگشتر و دستبند برنجی دستساز باطرح اسلیمی و تکنیک قلمزنی و شبکه بری. #jewelry #handmade_jewelry #bahram-jewellery# #عشق قبول سفارشات از طریق دایرکت یا تماس تلفنی. 😊آثار موجود در این پیج از آنچه تصور میکنید به شما نزدیکترند.فقط یک سفارش و سه روز بعد تحویل☺

Share 345 12
bahram_jewellery__. شراب شوق مینوشم ،به گرد یار میگردم ؛سخن مستانه میگویم،ولی هشیار میگردم

شراب شوق مینوشم ،به گرد یار میگردم ؛سخن مستانه میگویم،ولی هشیار میگردم ... نیم ست دستبند و انگشتر برنجی دستساز طرح عقرب و پروانه با تکنیک قلمزنی و شبکه بری. #jewelry #handmade_jewelry #bahram-jewellery# #عشق قبول سفارشات از طریق دایرکت یا تماس تلفنی. 😊آثار موجود در این پیج از آنچه تصور میکنید به شما نزدیکترند.فقط یک سفارش و سه روز بعد تحویل☺

Share 322 5
bahram_jewellery__. پلاک دستساز برنجی
نام زیبای روژیا (عکس ارسالی توسط جناب مهندس شفیعی )

پلاک دستساز برنجی نام زیبای روژیا (عکس ارسالی توسط جناب مهندس شفیعی ) #jewelry #handmade_jewelry #bahram-jewellery# #عشق قبول سفارشات از طریق دایرکت یا تماس تلفنی. 😊آثار موجود در این پیج از آنچه تصور میکنید به شما نزدیکترند.فقط یک سفارش و سه روز بعد تحویل☺

Share 244 2
bahram_jewellery__. انگشتر دستساز برنجی
نام زیبای آرزو 
عکس از مشتری خوب و با سلیقه سرکار

انگشتر دستساز برنجی نام زیبای آرزو عکس از مشتری خوب و با سلیقه سرکار خانم آرزو سخاوت از چابهار. #jewelry #handmade_jewelry #bahram-jewellery# #عشق قبول سفارشات از طریق دایرکت یا تماس تلفنی. 😊آثار موجود در این پیج از آنچه تصور میکنید به شما نزدیکترند.فقط یک سفارش و سه روز بعد تحویل☺

Share 309 3